Skift af Formand

Vi har den. 9 september skiftet formand, da Ejner Jørgensen er fraflyttet vores område. Den nye formand er Jens Viktorin Løkkegaard. 

Vi har i samme omgang indkaldt suplanten som er Benno Carlsen, som er tiltrådt bestyrelsen som medlem