Takstblad 2018

Driftsbidrag :   Excl. Moms Incl. Moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig (forbrug under 3000 m3) Kr. 834,89 1043,61
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig ( forbrug over 3000 m3 ) Kr. 2325,19 2906,49
Vandafgift pr. m3 ( forbrug under 3000 m3 ) Kr. 5,61 7,01
Vandafgift pr. m3 ( forbrug over 3000 m3 ) Kr. 4,82 6,03
Statsafgift, ledningsført vand pr. m3 Kr. 6,18 7,73
Statsafgift, bidrag grundvandskortlægning pr. m3 Kr. 0,19 0,24
Anlægsbidrag.      
Hovedanlægsbidrag :      
Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed og andelsbolig Kr. 6008,96 7511,19
Øvrige forbrugere 301 - 800 m3/år Kr. 12017,91 15022,19
801 - 3000 m3/år Kr. 18025,74 22532,18
3001 - derover m3/år Kr. 24034,69 30043,36
       
Forsyningsledningsbidrag - byzone - pr. ejendom ( matr. nr. ) Kr. 6137,31 7671,64
Forsyningsledningsbidrag - landzone - pr. ejendom ( matr. nr. ) Kr. 32599,43 40749,29
Stikledningsbidrag pr. stk. Kr. 8181,95 10227,44

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om eller tilbygning kan der opkræves et forhøjet hovedanlægsbidrag, hvis forbruget stiger til en anden takst.

Gebyr :      
Gebyr ved udsendelse af girokort Kr. 24,00 30,00
Rykkergebyr Kr. 100,00 Momsfri
For sen indsendelse af selvaflæsningskort Kr. 100,00 Momsfri
Flyttegebyr Kr. 150,00 187,50
Gebyr for aflæsning af vandmåler Kr. 300,00 Momsfri
Genåbningsgebyr excl. udgifter ved lukning og genåbning Kr. 600,00 750,00
Måler oplysning pr. måler kr 34,33 42,91

Måleroplysnigner sendes samlet for 1 kommune.

Betaling af anlægsbidrag:

Anlægsbidrag skal altid være fuldt indbetalt, før etablering af tilslutningen påbegyndes og før etablering af eventuel supplerende forsyningsledning påbegyndes.

Anlægsbidrag omfatter:

1. Ledningsføring med vand til skel.

2. I landdistrikt føres ledningen helt frem til arealet hvor bygninger er beliggende, dog kun så langt det er muligt med maskine,

3. Vandværket påtager sig ikke ansvars ret for reetablering af gårdspladser, flisearealer eller lign.

4. Indføring i bygning er ikke omfattet af tilslutningsafgiften.

5. Ved nytilslutning nedgraver vandværket en målerbrønd ca. 1 m. inde på grunden og montere en vandmåler i målerbrønden. Målerbrønden og vandmåleren er vandværkets ejendom og betales af vandværket.

6. Ved nytilslutning, hvor der skal etableres en hovedledning, gives 10 % i rabat på prisen, hvis der er mere end en tilslutning.