Første rykkerskrivelse fremsendes 10 dage efter betalingsfrists udløb.

Anden rykkerskrivelse fremsendes 10 dage efter første rykkers udløb på betalingsfrist, med lukkevarsel. Dato for lukning af vandet bliver påført rykkerskrivelse.

Lukning af vandet sker på den dato der er varslet og åbning sker ikke før alle omkostninger til lukning er betalt.