Lidt Fakta omkring vores vandværk.

Vandtryk 4,0 bar (Afgang vandværk).

Hårdhed 6,8.

Vandtankens indhold rækker til ca 2 døgn og indeholder ca 200 m3 vand.

Daglig udpumpet vandmængdeer ca. 80 m3.

Der kommer mere info. senere.