Dette er en graf over det årlige udpumpet vandmængde siden 1992