Ved ændringer på ens grundstyk.
Hvor der skal laves en ændring på vandværkets ledningsnet, skal vandværket kontaktes, hvis der ikke er en målerbrønd ved skel, vil vandværket nedgrave en målerbrønd ca. 1 meter fra skel og montere vandmåleren i brønden. Nedgravning og Brønd betales af vandværket.
Vandværket er ikke forpligtet til at vedligeholde stikledninger som er på ens grundstykke.