22. Marts Drikkevandskontrol, vandværk - Speciel kontrol
22. Marts Drikkevandskontrol, ledningsnet - Begrænset kontrol