24. Marts Drikkevandskontrol, ledningsnet - Begrænset kontrol
25. Marts Råvandskontrol - Boringskontrol
24. November Drikkevandskontrol, vandværk - Udvidet kontrol