3. Marts Drikkevandskontrol, ledningsnet - Begrænset kontrol
15. September Drikkevandskontrol, Vandværk - Normal kontrol