Skip to main content
Please wait...

Hvem har hvilket ansvar

Hvem har ansvar hvor

Ansvar

Vandværket's ansvar Vandværket's ansvar
Ledningsnettet
Vandværket's ansvar

Vandværket har ansvaret for hovedforsyningen og stikledningen frem til skel. 

Derefter er det forbrugeren som har ansvaret, også selvom måleren er inde i huset

Forbrugeren's ansvar Forbrugeren's ansvar
Måleren
Forbrugeren's ansvar

Forbrugeren har ansvaret for at informere vandværket hvis der kommer brud, eller hvis måleren er i uorden

Om

Vi er et lille vandværk beliggende i Horsens Kommune, op til kommunegrænsen mod Nørre Snede og Silkeborg